Kursus Grund

Opgave 1 – Kortforsyningen – (20 minutter)

Opret konto til Kortforsyningen – Link til opgaven Kortforsyningen

Opgave 2 – Download og installer QGIS – (PC 20 minutter / Mac 40 minutter)

Se til 4:30 af denne video af Klas Karlsson

På kurset anvender vi Open Source GIS programmet QGIS. Hjemmesiden for dette program er http://qgis.org

Programmet kan installeres på PC og Mac.

Opgave 3 – Tilretning af indstillinger i QGIS – (30 minutter)

Efter installation af QGIS skal det indstilles med danske projektioner og tilføjelsesprogrammer (plugin), således at man enkelt kan hente baggrundskort og søge på adresser. Denne opgave kan kun fuldføres hvis opgave 1 – Kortforsyningen er løst.

Følg videoen Indstilling af QGIS

Download

Opgave 4 – Tegn i GIS – (2,5 timer)

Se resten af videoen fra 4:30 af denne video af Klas Karlsson Hint: Se hele videoen først – og dernæst starter du programmet og følger videoen igen.

I opgaven arbejdes der med følgende emner:

 • Installer plugin
 • Åbn baggrundskort
 • Opret temporært lag
 • Opret kolonne i attributtabel
 • Gem Som
 • Opret lag
 • Tegn, punkter, linjer og polygon
 • Farvelæg/stilart med klassificering og inverteret polygon
 • Dupliker lag
 • Label
 • Gem Projekt
 • Åbn vektorlag
 • Gem Stilart/åbn stilart
 • Browser panel
 • Print opsætning:
 • Indsæt kort, label, tegnforklaring, målestok
 • Print kort

I videoen installeres der et plugin OpenLayer – dette er adgang til internationale kort. I opgave 3 installerede du en dansk version Kortforsyningen. Når du skal følge og udarbejde opgaven, så anvend Kortforsyningen>Baggrundskort>DTK/Skærmkort

Ved tid 23:10 – 23:30 tales der om projektioner. Dette har du allerede opsat i opgave 3, så det beskrevne problem vil ikke opstå i dit projekt. Og du skal ikke rette i projektioner.

Opgave 5 – Download data fra Kortforsyningen – (60 minutter)

I denne opgave skal der downloades vektordata fra http://download.kortforsyningen.dk som efterfølgende skal åbnes i QGIS.

Video med opgaven om download fra kortforsyningen . Du må gerne udvælge et andet område end det foreslåede i videoen. Du må også gerne åbne andre data end sø og vandløb. Der er fri mulighed for at se og farvelægge data.

Husk at gemme projekt.