Farvelægning med Blending

Vores studerende på  Skovskolen har vi har i dag arbejdet med bufferzoner. Og nogle af disse overlappede hinanden. Derfor blev det med almindelig farvelægning umuligt at se ret meget.

Så blev det tid til at lege med nogle af de funktioner der er i fanebladet Farvelægning/Style.

Dette korte indlæg omhandler mulighederne med Blending.

I nederste venstre hjørne er der henholdsvis Layer blending mode og Feature blending mode.

Layer virker mellem 2 lag og Feature virker i de enkelte lag

 

I dette eksempel er der ingen transparens. De 3 cirkler overlapper hinanden.

I disse eksempler kan man se hvorledes farvelægningen kan ændres:

Darken. Derved blev alle cirkler ens, men rammerne kunne ses, altså der hvor de enkelte cirkler skærer hinanden blev synlige.

 

Burn. Cirklerne blev lysnet, de dele der var overlap bliver farven intensiveret.

Multiply Cirklerne har original farve, de dele der var overlap bliver farven intensiveret.

I det sidste eksempel kommer der 2 lag med cirkler i 2 forskellige farver. De vil se således ud ved en normal farvelægning:

 

Ved at farvelægge de enkelte lag med Feature blending med Darken og Layer blending mode sættes til Multiply kan man kombinere og se gennem lagene.

I sidste eksempel er der anvendt samme eksempel på 2 raster lag. Det ene er et farvelagt DTM og underliggende et Hillshade.

DTM laget er farvelagt med en Singleband Pseudo Color og Color rendering Blending mode Multiply

God arbejdslyst

Lene Fischer