Nye links til data fra Dataforsyningen

Normalt henter vi en lang række data fra Kortforsyningen. Dette ændres til sommer. Dataforsyningen er den nye platform hvor man kan hente webservices.

Derfor er vi begyndt at udarbejde nye xml filer med forbindelse til data fra Dataforsyningen. Der er også en række andre forbindelser til til danske og grønlandske geodata  webservices2021.webservices2021_v2

Se i dette link hvorledes disse forbindelser installeres i QGIS. http://ku-gis.dk/blog/wms-og-wfs-data-fra-webservices/

 

Jordartskort fra GEUS

GEUS har fået en ny hjemmeside til kort hvor data vises på et webkort. Men man kan nu også downloade jordartskort fra GEUS hjemmeside. jordart25000 i denne zipfil er det en Geopackage version. HUSK KILDE GEUS

Udover data er der også en rapport som beskriver tilblivelsen af data. Spændende læsning. jordart25000_beskriv

Data kan hentes i MapInfo TAB og ESRI SHP filer. Når man anvender MapInfo er der et Workspace med tematisering. Til SHP filerne er der ikke endnu en kategorisering.

Jeg har udarbejdet en kategorisering og gemt i en stilarts fil qml som som forvelægger ud fra feltet TSYM (tolekt symbol) og inddeler efter tidsperioder

Der er enkelte farver som ikke er de samme som på GEUS originale kort, da der er specielle signaturer. Det er for Okker, Myremal og Råstofgrave.

Læs gerne korrektur på farverne og skriv en mail hvis du finder fejl.

Anvendelse:

 • Download jordartskort fra https://frisbee.geus.dk/geuswebshop/index.xhtml?area=4&category=61&product=921
 • Download ZIP filen Jordart farvefil og udpak filen
 • Dobbeltklik på laget
  • Vælg Stilart>
  • Vælg knappen Stilart>
  • Indlæs stilart Vælg filen fuldnavn jordart25000.qml
  • Klik på Åben
 • Der vises derefter en regelbaseret farvelægning.
 • For at farvelægningen vises hver gang man åbner laget skal den gemmes som standard: Klik igen på knappen Stilart>Gem Som Standard
 • Klik på OK

 

Nem måde at hente DSM og DTM: WCS – Raster med data…

Denne tjeneste er ikke så kendt som WMS. Vi er vant til at hente baggrundskort som ex. Ortofoto og skærmkort.

WCS – Web Coverage Service–  kan anvendes til at vise kort med data som kan gemmes eller foretage ændring af stilart, herunder Hillshade og farvelægning

wcs_

I stedet for at anvende download med 10*10 km blokke, kan man nu selv definere sit område og gemme som TIFF.

URL ´en til denne tjeneste er http://kortforsyningen.kms.dk/dhm?client=QGIS&VERSION=2.0.0&login=xxx&password=xxx

Du skal selvfølgelig erstatte xxx med brugernavn og password til Kortforsyningen.

Se videoen

WMS, WFS og WCS – Data fra Webservices

Kortforsyningen har udgivet et plugin til QGIS, hvor man henter en lang række WMS kort (Web Map Service). Men der er en lang række af andre udbydere af danske data.

Indtil der kommer en samlet platform, må man selv søge på nettet og tilpasse mærkværdige adresser….

Herunder er der samlet en række af de data vi anvender på Skovskolen.

Du kan downloade xml filer for henholdsvis  WMS, WFS og WCS importere filerne i dit eget GIS program. webservices2021_v2

For at importere:

 • Klik på Add WMS/WMTS Layer
 • Klik på knappen Load
 • Vælg WMS.XML>Select All

Gentag samme procedure for WFS

wms

Links har ulempen at de kan ændres fra udbyderen, så oplever du at et link ikke virker, så skriv venligst en mail.

Download:

 

Find z-kote og adresse på bygninger

I disse tider hvor klimaet ændrer sig, er det væsentligt at man kan varsko når vejret bliver ekstremt. Det er også nødvendigt at kunne finde bygninger og adresser, hvor der kan være risiko for eksempelvis oversvømmelse.

Vi har i Danmark frie geodata som kan hentes fra download.kortforsyningen.dk I dette eksempel anvendes henholdsvis DTM (terrænmodel) og Bygning, samt adressepunkter fra http://kort.aws.dk.

Først findes pixelværdier for bygningerne med funktionen Zonal Statistics. Derved tilføjes værdier til bygningslagets attributtabel.

Efterfølgende findes i attributtbellen med Select by Expression de bygninger som har en værdi under en bestemt kote, og resten slettes.

Til sidst anvendes Join by location med bygningslaget og adresselaget.

Se videoen på Youtube

8 fede plugins – og en enkelt genvej

Plugins er en udvidelse til programmet QGIS. Det er på nuværende 594 plugins, nogle af generel karakter og andre med meget specielle funktioner. Desværre er navnet eller beskrivelserne ikke altid fyldestgørende…  På vores 9 ugers kurser på Skovskolen, er en af opgaverne at søge gennem listen og udvælge 5 plugins, for derefter at afprøve og beskrive funktionaliteten. På den måde har jeg efterhånden set en del, men der er stadig et hav af spændende værktøjer.

Her har jeg selv været i gang med at beskrive 8 fede plugins og en enkelt genvej. Der er video uden lyd til de 8. – Lyden kommer senere, så lige en kort introduktion:

GeoSearch DK

Søger og zoomer til navngivne steder I Danmark. Der anvendes data fra Kortforsyningen for adressesøgningen. Man kan søges på: vejnavne, stednavne og matrikler.

Når man har installeret denne plugin, skal man i indstillingerne skrive sit brugernavn og adgangskode til kortforsyningen.

Se video

Mask

Hjælper med  at oprette en maske, filter labels og automatiserer atlas udarbejdelse med mask. Denne plugin hjælper brugere til hurtigt at transformere en valgt polygon til en maskering af et område med en anden transparent farve. Labels bliver også filtreret.

Se video

Table manager

Denne plugin håndterer  tabelstrukturen i attributtabellen.  For at oprette, slette, omdøbe og flytte rækkefølgen af felter.

Video

Go2Streetview

Med denne plugin får man et vindue med Google Street View eller Bing. Man klikker og trækker markøren på et sted i kortet, således at man ser billedet i den retning der er trukket.

Video

GroupStat og Genvej til Pivot i Excel

Til vektorlag. Statistik og analyse af data for vektorlag.

Normalt anvender jeg data til Excel for dér at anvende en pivottabel. GroupStat er en forenklet version af Pivot.

Video til Group Stat

Video til Kopier til Excel

 

Profile tool

På rasterdata kan denne funktion vise værdier i en graf/ tværprofil. Typisk anvendes den på overflademode/terrænmodel. Resultatet kan gemmes som billede, pdf eller CSV.

Video

 

QChainage

Denne plugin anvender linjestykker og opretter et nyt lag med punkter afsat langs linjen. Punkterne afsættes enten med en bestemt afstand eller der afsættes et bestemt antal punkter fordelt på linien.

Der vises også label med nummerering for punkterne.

Video

Plugin Clip Multiple Layers

Vejledning https://github.com/Taknok/Qgisplugin-ClipMultipleLayers/wiki/How-to-use-the-plug-in-:

Anvendes på vektor- og rasterdata til at klippe og gemme data fra mange lag i en ny mappe.

 • Man anvender et vektor lag som maske til at klippe efter.
 • Man opretter en mappe til en projektfil og gemmer som projekt
 • Klikker på Clip Multiple Layer
 • Vælger maskelaget
 • I projektmappen oprettes der automatisk en mappe ’Output’ som indeholder to mapper, hhv. ’Raster’ og ’Vector’ med data.

Ulemper:

 • Man skal huske at gemme en ny projektmappe til hvert udklip for at kunne skelne data og undgå overskrivning
 • Vektordata må ikke indeholde en z-værdi. I visse data fra Kortforsyningen er der automatisk gemt en Z-dimmension, og så kommer der en fejlmeddelse.

 

 

 

Rasterdata – farvelægning og beregninger

På Skovskolen arbejder vi med de frie grunddata – herunder rasterdata fra Kortforsyningen.

Både på Have- og parkingeniør og Skov- og landskabsingeniør uddannelserne lærer de studerende at behandle disse datatyper. Vi afholder også korte kurser med rasterdata.Se på kursussiden.

Vi downloader både punktsky, terræn (DTM)- og overflademodel (DSM). Når der kvadratnetdownloades sker det i 10 km blokke som så kan pakkes ud i 1 km blokke. Det kan være svært at finde de rigtige filer, så vi anvender et kvadratnet i vektorformat (SHP) med navngivne polygoner. Den kan downloades her: kvadratnet1km

Punktskyen ser vi på med programmet Fugroviewer http://www.fugroviewer.com/ Det kan anvendes under windows.
Man kan ændre farver fra højde til klassifikation (bygning, bevoksning, jord etc.) Man kan se i 3D og tværprofil. Der kan også måles højder og bredde, samt indsættes SHP og TIF filer. Der kan også ændres således at der vises en overflademodel. Men husk at det kun er en viewer.fugro

Den videre bearbejdning foregår i QGIS. Vi udtrækker data fra punktskyen med programmet LAStools. Det kan enten ske fra LAStools som enkeltstående program eller i QGIS via menuen Processing. Man kan læse mere om LAStools på http://rapidlasso.com/

Martin Isenburg og Victor Olaya var i maj 2014 på Skovskolen og afholdt 4 dages seminar. Du kan se video fra disse WorkshopsLAStools og Workshop Processing.

Disse videoer varer rigtig mange dage…

Så vi har selvfølgelig også optaget 2 små videosekvenser om hvorledes man kan anvende rasterdata.

Point Cloud to Bluespot, Stream and Drainage Basin (Catchment Area)

From DTM to 3D using QGIS

Græsklipning – beregning af længder

I et af fagene på Have- og parkingeniør uddannelsen på Skovskolen, arbedjes der med græs. Herunder også hvilke maskiner der anvendes til klipning af græs.

I GIS udregner vi hvor mange baner græsklipperen skal køre for at slå hele græsplænen. Det kan selvfølgelig kun blive estimater, da der skal tages hensyn til terrænet, forhindringer og meget mere.

grass

I denne lille øvelse arbejder vi med en klipper der har en klippebredde på 1,55 m. Hvor mange meter skal der køres. Der tages desuden hensyn til hvor mange gange der skal foretages en vending med maskinen.

Arbejdsgang

 • Opret et temporært polygon lag
 • Tegn en polygon omkring græsplænen
 • Opret en buffer på klippebredden (-1,5 meter på polygonen)
  Processing: Fixed distance buffer
 • Konverter buffer til en linje Processing: Convert polygon to Line
 • Mål vinklen på retningen med Plugin Advanced digitizing
 • Opret et vector grid Vector>Vector Grid
 • Klip grid med buffer Processing: Clip vectors by Polygon
 • Luk ‘kliplinie’ og buffer
 • Sæt style med Marker og vælg en pil som sættes i center
 • Opdater rækkenummer I Fieldcalculator – Update Row_Number
 • Marker hver anden linje for ID i Select by Expression ID % 2=0
 • Vend retningen på linjen  Plugin: Digitizing tools Flip selected linies
 • Beregn i Plugin Group Stat: Count ‘id’ og Sum Length

Video med eksempel grasvideo

Farvelægning med Blending

Vores studerende på  Skovskolen har vi har i dag arbejdet med bufferzoner. Og nogle af disse overlappede hinanden. Derfor blev det med almindelig farvelægning umuligt at se ret meget.

Så blev det tid til at lege med nogle af de funktioner der er i fanebladet Farvelægning/Style.

Dette korte indlæg omhandler mulighederne med Blending.

I nederste venstre hjørne er der henholdsvis Layer blending mode og Feature blending mode.

Layer virker mellem 2 lag og Feature virker i de enkelte lag

 

I dette eksempel er der ingen transparens. De 3 cirkler overlapper hinanden.

I disse eksempler kan man se hvorledes farvelægningen kan ændres:

Darken. Derved blev alle cirkler ens, men rammerne kunne ses, altså der hvor de enkelte cirkler skærer hinanden blev synlige.

 

Burn. Cirklerne blev lysnet, de dele der var overlap bliver farven intensiveret.

Multiply Cirklerne har original farve, de dele der var overlap bliver farven intensiveret.

I det sidste eksempel kommer der 2 lag med cirkler i 2 forskellige farver. De vil se således ud ved en normal farvelægning:

 

Ved at farvelægge de enkelte lag med Feature blending med Darken og Layer blending mode sættes til Multiply kan man kombinere og se gennem lagene.

I sidste eksempel er der anvendt samme eksempel på 2 raster lag. Det ene er et farvelagt DTM og underliggende et Hillshade.

DTM laget er farvelagt med en Singleband Pseudo Color og Color rendering Blending mode Multiply

God arbejdslyst

Lene Fischer

QGIS kurser på Skovskolen

Skal du i gang med at arbejde med GIS, så kom på kursus.

Vi holder på Skovskolen kurser på forskellige niveauer :Grundlæggende QGIS, Intro til QGIS for GIS brugere, Videregående QGIS og QGIS rasterdata.

Se mere information på kursuskalenderen.

Hvis du vil arbejde egenhånd, så ligger der vejledninger på www.qgis.org og vejledninger på den danske QGIS brugergruppe hjemmeside www.qgis.dk.