8 fede plugins – og en enkelt genvej

Plugins er en udvidelse til programmet QGIS. Det er på nuværende 594 plugins, nogle af generel karakter og andre med meget specielle funktioner. Desværre er navnet eller beskrivelserne ikke altid fyldestgørende…  På vores 9 ugers kurser på Skovskolen, er en af opgaverne at søge gennem listen og udvælge 5 plugins, for derefter at afprøve og beskrive funktionaliteten. På den måde har jeg efterhånden set en del, men der er stadig et hav af spændende værktøjer.

Her har jeg selv været i gang med at beskrive 8 fede plugins og en enkelt genvej. Der er video uden lyd til de 8. – Lyden kommer senere, så lige en kort introduktion:

GeoSearch DK

Søger og zoomer til navngivne steder I Danmark. Der anvendes data fra Kortforsyningen for adressesøgningen. Man kan søges på: vejnavne, stednavne og matrikler.

Når man har installeret denne plugin, skal man i indstillingerne skrive sit brugernavn og adgangskode til kortforsyningen.

Se video

Mask

Hjælper med  at oprette en maske, filter labels og automatiserer atlas udarbejdelse med mask. Denne plugin hjælper brugere til hurtigt at transformere en valgt polygon til en maskering af et område med en anden transparent farve. Labels bliver også filtreret.

Se video

Table manager

Denne plugin håndterer  tabelstrukturen i attributtabellen.  For at oprette, slette, omdøbe og flytte rækkefølgen af felter.

Video

Go2Streetview

Med denne plugin får man et vindue med Google Street View eller Bing. Man klikker og trækker markøren på et sted i kortet, således at man ser billedet i den retning der er trukket.

Video

GroupStat og Genvej til Pivot i Excel

Til vektorlag. Statistik og analyse af data for vektorlag.

Normalt anvender jeg data til Excel for dér at anvende en pivottabel. GroupStat er en forenklet version af Pivot.

Video til Group Stat

Video til Kopier til Excel

 

Profile tool

På rasterdata kan denne funktion vise værdier i en graf/ tværprofil. Typisk anvendes den på overflademode/terrænmodel. Resultatet kan gemmes som billede, pdf eller CSV.

Video

 

QChainage

Denne plugin anvender linjestykker og opretter et nyt lag med punkter afsat langs linjen. Punkterne afsættes enten med en bestemt afstand eller der afsættes et bestemt antal punkter fordelt på linien.

Der vises også label med nummerering for punkterne.

Video

Plugin Clip Multiple Layers

Vejledning https://github.com/Taknok/Qgisplugin-ClipMultipleLayers/wiki/How-to-use-the-plug-in-:

Anvendes på vektor- og rasterdata til at klippe og gemme data fra mange lag i en ny mappe.

  • Man anvender et vektor lag som maske til at klippe efter.
  • Man opretter en mappe til en projektfil og gemmer som projekt
  • Klikker på Clip Multiple Layer
  • Vælger maskelaget
  • I projektmappen oprettes der automatisk en mappe ’Output’ som indeholder to mapper, hhv. ’Raster’ og ’Vector’ med data.

Ulemper:

  • Man skal huske at gemme en ny projektmappe til hvert udklip for at kunne skelne data og undgå overskrivning
  • Vektordata må ikke indeholde en z-værdi. I visse data fra Kortforsyningen er der automatisk gemt en Z-dimmension, og så kommer der en fejlmeddelse.