Find z-kote og adresse på bygninger

I disse tider hvor klimaet ændrer sig, er det væsentligt at man kan varsko når vejret bliver ekstremt. Det er også nødvendigt at kunne finde bygninger og adresser, hvor der kan være risiko for eksempelvis oversvømmelse.

Vi har i Danmark frie geodata som kan hentes fra download.kortforsyningen.dk I dette eksempel anvendes henholdsvis DTM (terrænmodel) og Bygning, samt adressepunkter fra http://kort.aws.dk.

Først findes pixelværdier for bygningerne med funktionen Zonal Statistics. Derved tilføjes værdier til bygningslagets attributtabel.

Efterfølgende findes i attributtbellen med Select by Expression de bygninger som har en værdi under en bestemt kote, og resten slettes.

Til sidst anvendes Join by location med bygningslaget og adresselaget.

Se videoen på Youtube