Rasterdata – farvelægning og beregninger

På Skovskolen arbejder vi med de frie grunddata – herunder rasterdata fra Kortforsyningen.

Både på Have- og parkingeniør og Skov- og landskabsingeniør uddannelserne lærer de studerende at behandle disse datatyper. Vi afholder også korte kurser med rasterdata.Se på kursussiden.

Vi downloader både punktsky, terræn (DTM)- og overflademodel (DSM). Når der kvadratnetdownloades sker det i 10 km blokke som så kan pakkes ud i 1 km blokke. Det kan være svært at finde de rigtige filer, så vi anvender et kvadratnet i vektorformat (SHP) med navngivne polygoner. Den kan downloades her: kvadratnet1km

Punktskyen ser vi på med programmet Fugroviewer http://www.fugroviewer.com/ Det kan anvendes under windows.
Man kan ændre farver fra højde til klassifikation (bygning, bevoksning, jord etc.) Man kan se i 3D og tværprofil. Der kan også måles højder og bredde, samt indsættes SHP og TIF filer. Der kan også ændres således at der vises en overflademodel. Men husk at det kun er en viewer.fugro

Den videre bearbejdning foregår i QGIS. Vi udtrækker data fra punktskyen med programmet LAStools. Det kan enten ske fra LAStools som enkeltstående program eller i QGIS via menuen Processing. Man kan læse mere om LAStools på http://rapidlasso.com/

Martin Isenburg og Victor Olaya var i maj 2014 på Skovskolen og afholdt 4 dages seminar. Du kan se video fra disse WorkshopsLAStools og Workshop Processing.

Disse videoer varer rigtig mange dage…

Så vi har selvfølgelig også optaget 2 små videosekvenser om hvorledes man kan anvende rasterdata.

Point Cloud to Bluespot, Stream and Drainage Basin (Catchment Area)

From DTM to 3D using QGIS